91/2017/NĐ-CP: Quy định mới chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng từ tháng 10/2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xem chi tiết tại đây: 

http://ptdtnttuyduc.daknong.edu.vn/wp-content/uploads/2017/08/91.signed.pdf