Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
1515 /BGDĐT-QLCL 07-04-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành, Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 Tải về
406/QĐ-BGDĐT 27-01-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành, Quyết định Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) Tải về
4237/BGDĐT-QLCL 27-09-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 - 2022 Tải về
4096/CNTT-BGDĐT 20-09-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 Tải về
3968/BGDĐT-GDDT 10-09-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc Tải về
3699/BGDĐT-GDTrH 27-08-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 Tải về
3125/BGDĐT-NGCBQLGD 23-07-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
993/CT-BGDĐT 12-04-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục Tải về
613/SGDĐT-GDTrH-QLCL 29-03-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Triển khai hướng dẫn thi THPT Quốc gia 2019 Tải về
1209/BGDĐT-QLCL 27-03-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 Tải về
138/CT-BGDĐT 18-01-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường Tải về
5480/BGDĐT-QLCL 04-12-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Tải về