Ôn thi THPTQG môn Sinh học: Chuyên đề 6 – Xác định kiểu gen của bố mẹ

Ôn thi THPTQG môn Sinh học: Chuyên đề 6 – Xác định kiểu gen của bố mẹ

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPTQG môn Sinh học: Chuyên đề 5 – Bài tập Phả hệ

Ôn thi THPTQG môn Sinh học: Chuyên đề 5 – Bài tập Phả hệ

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPTQG môn Sinh học: Chuyên đề 4 – Xác định số loại kiểu gen

Ôn thi THPTQG môn Sinh học: Chuyên đề 4 – Xác định số loại kiểu gen

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học: Chuyên đề 3 – Quá trình Nguyên phân và giảm phân

Ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Sinh học: Chuyên đề 3 – Quá trình Nguyên phân và giảm phân

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học 2

Ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học 2

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học 1

Ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh học 1

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]