Ôn thi THPTQG môn Hóa học: Chuyên đề 5 – Bài toán tổng hợp NH3

Ôn thi THPTQG môn Hóa học: Chuyên đề 5 – Bài toán tổng hợp NH3

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPTQG môn Hóa học: Chuyên đề 4 – Bài toán H3P4 + dung dịch kiềm

Ôn thi THPTQG môn Hóa học: Chuyên đề 4 – Bài toán H3P4 + dung dịch kiềm

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học: Chuyên đề 3 – CO2 + Dung dịch kiềm

Ôn thi THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học: Chuyên đề 3 – CO2 + Dung dịch kiềm

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2

Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]
Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 1

Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 1

Lượt xem:

Nguồn YouTube của Báo Thanh Niên   [...]