Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
08/2018/TT-BGDĐT 12-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Tải về
07/2018/TT-BGDĐT 01-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
24/2017/NQ-HĐND 14-12-2017 Văn bản quy phạm pháp luật, Ban hành Quy định về mức chi công tác phí, chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về