Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
5/2023/TT-BGDĐT 20-08-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Tải về
07/VBHN-BGDĐT 21-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Tải về
11/VBHN-BGDĐT 21-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập Tải về
05/VBHN-BGDĐT 2023 14-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Quy đӏnh chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Tải về
04/VBHN-BGDĐT 14-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Tải về
11/2022/QH15 01-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 Tải về
12/2023/TT-BGDĐT 15-06-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục Tải về
06/2023/TT-BGDĐT 24-03-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
1/VBHN-BGDĐT 06-03-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Tải về
04/2023/TT-BGDĐT 23-02-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú Tải về
17/2022/TT-BGDĐT 05-12-2022 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
16/2022/TT-BGDĐT 21-11-2022 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông Tải về