Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
32/2018/TT-BGDĐT 26-12-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Tải về
20/2018/TT-BGDĐT 22-09-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
754/KH-BGDĐT 31-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
3712/BGDĐT-CSVC 24-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tải về
18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
16/2018/TT-BGDĐT 03-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
14/2018/TT-BGDĐT 20-07-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
25/2018/QH14 12-06-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Luật tố cáo Tải về
08/2018/TT-BGDĐT 12-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Tải về
07/2018/TT-BGDĐT 01-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
24/2017/NQ-HĐND 14-12-2017 Văn bản quy phạm pháp luật, Ban hành Quy định về mức chi công tác phí, chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về