Giới thiệu

Trường Phổ thông DTNT Tuy Đức được thành lập theo quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2015 của UBND Tỉnh Đắk Nông với mục đích nhằm nuôi và đào tạo con em là người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn huyện Tuy Đức.

Nhà trường bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2015 trên cơ sở chia tách các học sinh đang gửi học tại trường Phổ thông DTNT Đăk R’Lấp (huyện Đăk R’Lấp). Ngày 06 tháng 3 năm 2017 UBND tỉnh Đăk Nông đã ra Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc đổi tên trường Phổ thông DTNT huyện Tuy Đức thành trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức.

Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức là loại hình trường chuyên biệt với hai cấp THCS và THPT, đối tượng học sinh theo học tại trường là con em các dân tộc thiểu số (từ  95% trở lên số học sinh là người dân tộc thiểu số, còn lại gần 5% số học sinh là người Kinh) sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế – xã hội. Việc thành lập trường nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực, góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho huyện Tuy Đức nói riêng và tỉnh Đăk Nông nói chung.

Định hướng phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và các giai đoạn tiếp theo là:“Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện có nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao; chăm sóc, bồi dưỡng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện và vươn tới sự xuất sắc; Phấn đấu trở thành là một trong những trường hàng đầu của tỉnh mà các học sinh dân tộc sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện; nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên”.

                                                             ———————-