PM trắc nghiệm_eBIB Teachers

Lượt xem: Lượt tải:

Bộ đề thi tham khảo thi THPT quốc gia năm 2019

Lượt xem: Lượt tải:

TL tập huấn đánh giá dự án NCKHKT

Lượt xem: Lượt tải:

Chuẩn KT, KN các môn học

Lượt xem: Lượt tải:

Tài liệu tập huấn khởi nghiệp

Lượt xem: Lượt tải:

Phân phối chương trình và nội dung giáo dục địa phương

Lượt xem: Lượt tải:

Phân phối chương trình và HD điều chỉnh nội dung dạy học

Lượt xem: Lượt tải:

Tài liệu tập huấn thi THPT Quốc gia 2018

Lượt xem: Lượt tải:

Ma trận đề HSG cấp tỉnh, năm học 2017-2018

Lượt xem: Lượt tải:

Các biểu mẫu đánh giá, phân loại cuối năm học

Lượt xem: Lượt tải:

Tài liệu Tập huấn quy chế tại Điểm thi

Lượt xem: Lượt tải:

Đề thi tham khảo của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Lượt xem: Lượt tải:

Trang 1 / 3123 »