Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
5/2023/TT-BGDĐT 20-08-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên Tải về
07/VBHN-BGDĐT 21-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo Tải về
11/VBHN-BGDĐT 21-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập Tải về
04/VBHN-BGDĐT 14-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Tải về
05/VBHN-BGDĐT 2023 14-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Quy đӏnh chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Tải về
11/2022/QH15 01-07-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 Tải về
12/2023/TT-BGDĐT 15-06-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 12/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục Tải về
1515 /BGDĐT-QLCL 07-04-2023 Văn bản chỉ đạo điều hành, Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 Tải về
06/2023/TT-BGDĐT 24-03-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
1/VBHN-BGDĐT 06-03-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Tải về
04/2023/TT-BGDĐT 23-02-2023 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú Tải về
17/2022/TT-BGDĐT 05-12-2022 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
16/2022/TT-BGDĐT 21-11-2022 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông Tải về
Công khai CLGD 30-08-2022 Công khai giáo dục, Công khai CLGD năm học 2021-2022 Tải về
13/2022/TT-BGDĐT 03-08-2022 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
7/VBHN-BGDĐT 03-08-2022 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tải về
406/QĐ-BGDĐT 27-01-2022 Văn bản chỉ đạo điều hành, Quyết định Phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) Tải về
34/2021/TT-BGDĐT 30-11-2021 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
29/2021/TT-BGDĐT 20-10-2021 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Tải về
4237/BGDĐT-QLCL 27-09-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2021 - 2022 Tải về
4096/CNTT-BGDĐT 20-09-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê giáo dục năm học 2021-2022 Tải về
3968/BGDĐT-GDDT 10-09-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục dân tộc Tải về
Công khai CLGD 28-08-2021 Công khai giáo dục, Công khai CLGD năm học 2020-2021 Tải về
3699/BGDĐT-GDTrH 27-08-2021 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 Tải về
22/2021/TT-BGDĐT 20-07-2021 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
02/VBHN-BGDĐT 04-05-2021 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Tải về
9/2021/TT-BGDĐT 30-03-2021 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về
5/2021/TT-BGDĐT 12-03-2021 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
37/2020/TT-BGDĐT 05-10-2020 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
32/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
26/2020/TT-BGDĐT 26-08-2020 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
Công khai CLGD 31-05-2020 Công khai giáo dục, Công khai CLGD năm học 2020-2021 Tải về
3125/BGDĐT-NGCBQLGD 23-07-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
02/VBHN-BGDĐT 19-04-2019 Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản hợp nhất: Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông Tải về
993/CT-BGDĐT 12-04-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Chỉ thị về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục Tải về
06/2019/TT-BGDĐT 12-04-2019 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về
613/SGDĐT-GDTrH-QLCL 29-03-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Triển khai hướng dẫn thi THPT Quốc gia 2019 Tải về
1209/BGDĐT-QLCL 27-03-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2019 Tải về
03/2019/TT-BGDĐT 18-03-2019 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT Tải về
138/CT-BGDĐT 18-01-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường Tải về
32/2018/TT-BGDĐT 26-12-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Tải về
5480/BGDĐT-QLCL 04-12-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Tải về
1903a-SGDĐT 02-10-2018 Công khai giáo dục, KH Triển khai quy chế công khai 2018-2019 Tải về
20/2018/TT-BGDĐT 22-09-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
754/KH-BGDĐT 31-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
3712/BGDĐT-CSVC 24-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tải về
18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
1517/TB-SGDĐT 14-08-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, TB Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng 2018 Tải về
16/2018/TT-BGDĐT 03-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
14/2018/TT-BGDĐT 20-07-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
1306/SGDĐT-KHTC 13-07-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Hướng dẫn thu, chi đầu năm học 2018-2019 Tải về
25/2018/QH14 12-06-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Luật tố cáo Tải về
Công khai CLGD 31-05-2018 Công khai giáo dục, Công khai CLGD năm học 2017-2018 Tải về
270_KH-BGD-ĐT 02-05-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện CT, SGK mới Tải về
528/QĐ-UBND 16-04-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Tải về
546/SGDĐT/GDTrH 09-04-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Công văn về chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG 2018 Tải về
547/SGDDT-GDTrH 28-03-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Hướng dẫn cuộc thi tin học trẻ không chuyên 2018 Tải về
488/SGDĐT-QLCL 28-03-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Công văn triển khai hướng dẫn thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
08/2018/TT-BGDĐT 12-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Tải về
07/2018/TT-BGDĐT 01-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
36/2017/TT-BGDĐT 28-12-2017 Công khai giáo dục, Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
24/2017/NQ-HĐND 14-12-2017 Văn bản quy phạm pháp luật, Ban hành Quy định về mức chi công tác phí, chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
4622/BGDĐT-CNTT 20-09-2016 Văn bản chỉ đạo điều hành, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 Tải về
104/2016/QH13 06-04-2016 Văn bản quy phạm pháp luật, Luật tiếp cận thông tin Tải về
53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Văn bản chỉ đạo điều hành, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT 29-05-2009 Văn bản quy phạm pháp luật, Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú Tải về