Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
138/CT-BGDĐT 18-01-2019 Văn bản chỉ đạo điều hành, Chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường Tải về
32/2018/TT-BGDĐT 26-12-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Tải về
5480/BGDĐT-QLCL 04-12-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 Tải về
1903a-SGDĐT 02-10-2018 Công khai giáo dục, KH Triển khai quy chế công khai 2018-2019 Tải về
20/2018/TT-BGDĐT 22-09-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
754/KH-BGDĐT 31-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên tại các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
3712/BGDĐT-CSVC 24-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Hướng dẫn thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Tải về
18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
1517/TB-SGDĐT 14-08-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, TB Tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng 2018 Tải về
16/2018/TT-BGDĐT 03-08-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
14/2018/TT-BGDĐT 20-07-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
25/2018/QH14 12-06-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Luật tố cáo Tải về
270_KH-BGD-ĐT 02-05-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện CT, SGK mới Tải về
528/QĐ-UBND 16-04-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Tải về
546/SGDĐT/GDTrH 09-04-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Công văn về chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG 2018 Tải về
547/SGDDT-GDTrH 28-03-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Hướng dẫn cuộc thi tin học trẻ không chuyên 2018 Tải về
488/SGDĐT-QLCL 28-03-2018 Văn bản chỉ đạo điều hành, Công văn triển khai hướng dẫn thi THPT Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
08/2018/TT-BGDĐT 12-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Tải về
07/2018/TT-BGDĐT 01-03-2018 Văn bản quy phạm pháp luật, Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Tải về
36/2017/TT-BGDĐT 28-12-2017 Công khai giáo dục, Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
24/2017/NQ-HĐND 14-12-2017 Văn bản quy phạm pháp luật, Ban hành Quy định về mức chi công tác phí, chi Hội nghị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
4622/BGDĐT-CNTT 20-09-2016 Văn bản chỉ đạo điều hành, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017 Tải về
104/2016/QH13 06-04-2016 Văn bản quy phạm pháp luật, Luật tiếp cận thông tin Tải về
53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Văn bản chỉ đạo điều hành, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về