Tuyên truyền về bảo vệ biên giới cho học sinh trường PT DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 14/11/2108, Đồn biên phòng Tuy Đức phối hợp với  trường PT DTNT THCS và THPT huyện Tuy Đức tổ chức tuyên truyền bảo vệ biên giới cho 170 học sinh nhà trường.

Theo đó, các em học sinh của nhà trường được Đồn biên phòng Tuy Đức tổ chức đi tham quan Đồn biên phòng, cột mốc biên giới, được chứng kiến quá trình tuần tra chung giữa bộ đội biên phòng Tuy Đức và bộ đội biên phòng nước bạn Cămpuchia.

Sau hoạt động tham quan thực tiễn, Đồn biên phòng Tuy Đức tổ chức chương trình “Tiết học vùng biên” ngay tại Hội trường, các em học sinh được truyền đạt những kiến thức về biên giới như quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của cư dân vùng biên; các kỹ năng nhận biết đâu là vùng cấm; dấu hiệu nhận biết đường biên, cột mốc biên giới; quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, hoạt động trong khu vực biên giới. 

Thông qua các hoạt động trên, các em học sinh được nâng cao ý thức bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới, đấu tranh, phòng chống các tệ nạn xã hội cũng như góp phần tuyên truyền cho người thân, bà con về nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia.