TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Phong trào TDTT của trường PT DTNT Tuy Đức

Phong trào TDTT của trường PT DTNT Tuy Đức

Bằng việc tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, trường DTNT Tuy Đức đã đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao, tạo môi trường sinh hoạt lành [...]