TIN TỨC CÁC BÁO

Nội quy - Quy chế

Nội quy nhà trường

Nội quy nhà trường

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG I. Thời gian làm việc:       – Sáng: Từ 6 giờ 45 phút đến 11 giờ 00 phút.       – Chiều: Từ 13 giờ 15 phút đến 17 giờ 30 phút.   [...]