Thành tích nhà trường

Năm học 2015-2016, nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 1914/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 7 năm 2016.

– Về phía giáo viên: 100% GV hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 9 GV được công nhận là GVG cấp trường, có 02 Sản phẩm đạt giải tại cưộc thi GV sáng tạo, 03 SKKN được hội đồng chấm cấp tỉnh công nhận. 01 GV đạt giải tại cuộc thi Phụ nữ sáng tạo.

– Về phía học sinh toàn trường có 119 học sinh đạt hạnh kiểm tốt khá đạt tỉ lệ 95,2%, không có học sinh có hạnh kiểm yếu, có 05 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 4 %, có 36 học sinh đạt loại khá chiếm tỉ lệ 28,8%. Có 03 HS đạt giải Olimpic khối DTNT, 01 HS đạt HCV tại Hội khỏe Phù đổng tổ chức tại Gia Nghĩa. 100% Học sinh đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS

Năm học 2016-2017, nhà trường  được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là “Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” tại Quyết định số 1055/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017 và Quyết định số 1056/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2017. Công Đoàn nhà trường được công nhận là “Công Đoàn cơ sở vững mạnh”.

– Về phía giáo viên: 100% CB-GV-NV hoàn thành tốt nhiệm vụ, 14 giáo viên và nhân viên đề nghị công nhận danh hiệu LĐTT, 02 giáo viên đề nghị công nhận CSTĐCS, có 8 GV được công nhận là GVG cấp trường, có 02 SKKN được hội đồng chấm cấp tỉnh công nhận (trong đó có 01 giải B và 01 giải C). 01 SKKN được hội đồng chấm cấp tỉnh công nhận xếp loại B

 – Về phía học sinh: toàn trường có 106 học sinh đạt hạnh kiểm tốt-khá, đạt tỉ lệ 92,98%, không có học sinh có hạnh kiểm yếu. Có 02 học sinh được xếp loại Giỏi về học tập chiếm tỉ lệ 1,75 %, có 37 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến chiếm tỉ lệ 32,46%. Có 01 HS đạt giải Olimpic khối DTNT, 01 dự án đạt giải khuyến khích tại cuộc thi KHKT cấp tỉnh tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 100% học sinh lớp 9 đủ điều kiện được xét công nhận TN THCS.