05/VBHN-BGDĐT 2023

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 05/VBHN-BGDĐT 2023
Ngày ban hành 14/07/2023
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật,
Trích yếu Quy đӏnh chính sách hỗ trợ học sinh và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Xem văn bản Xem Online
Tải về