11/VBHN-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 11/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 21/07/2023
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật,
Trích yếu Văn bản hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
Xem văn bản Xem Online
Tải về