04/VBHN-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 4/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 14/07/2023
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật,
Trích yếu Văn bản hợp nhất Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Xem văn bản Xem Online
Tải về