Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của UBND tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất trước 01 tuần (tức ngày 28/8/2023) so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần (tức ngày 21/8/2023) so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 05 tháng 9 năm 2023.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 15 tháng 01 năm 2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31 tháng 8 năm 2024.

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Chi tiết xem tại: http://ptdtnttuyduc.daknong.edu.vn/wp-content/uploads/Van-ban/971_QĐ_UBND_10_08_2023_-Khung-thoi-gian-nam-hoc.pdf